Tæller Home Page

Nyheder

 • 24.September 2019: 
  • Veje i vængerne - Vi kommer i den nærmeste fremtid til at lave en gennemgang af vejene i vængerne, med henblik på indhentning af tilbud og reparationer af revener og huller.
  • Brosten på vejen op mod børnehuset viben bliver lagt om, da det flere steder er sunket.
  • Støj fra O3 - Vi har i bestyrelsen diskuteret om vi skulle få en 3. parts til at lave en støj måling af O3. Men da kommunen i en mulig sag altid kun vil kigge på deres tekniske beregninger, har vi valgt at undlade det.
  • Facebook byggeri- Vi får en del henvendelser omkring bekymringer vedr. Facebook byggeriet, specielt den nye udvidelse. Vi arbejder derfor på et virksomheds besøg der ovre. Hvor vi gerne vil have en teknikker til stede, som kan afklare nogle af bekymringerne. 
  • Hajtænder ved cykelsti - Vi har ved at kontakte kommunen fået lavet hajtænder på cykelstien ved sidden af Børnehuset viben. Vi har lavet en lignende forespørgsel  på hajtænder, ved den krydsningen nær Svanen.


 • 5. Februar 2019: Generalforsamling 2019 bliver afholdt 27. Februar Kl 19:30 i Børnehuset Viben. Vi håber på stort fremmøde

 • 12. December 2018: Hele bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en glædelig jul og et rigtigt godt nytår. 

 • 29. November 2018: Det er blevet vedtaget på sidste bestyrelses møde at alt komunikation med vængeformænd skal foregå gennem mails, hvis det er noget der skal tages hånd om. 
 • Keld Hansen er blevet valgt som ny formand

 • 14 Juni 2018: Link til Odense kommune vedr. snerydning. Bliver mere synligt når tiden nærmer sig.

 • 10 Juni 2018: Legepladsrundering er foretaget - referat kan læses HER. (Husk at bruge koden som i har fået)