Tæller Home Page

OBS! Grundet Covid19 er den ordinære generalforsamling 2020 og 2021 udskudt. Vi afholder generalforsamlingen så snart der er mulighed herfor.


Den nuværende bestyrelse arbejder som normalt med hensyn til opkrævning af kontingent, kontakt til gartner m.m.., samt behandler indkomne klager/spørgsmål herunder kontakt til Odense Kommune omkring høringssvar m.m..

Foreningens kasserer Jette Drøhse har udarbejdet regnskab for 2020, der bliver videresendt til foreningens interne revisor.

Vil skal i øvrigt opfordre foreningens medlemmer til at tilmelde sig Grundejerforeningens Facebook gruppe (Grundejerforeningen viben).Grundejerforeningen består af 181 husstande. 2 veje er repræsenteret, Væbnerhatten 1 - 182 & Ridderhatten 1 - 67 
Vejnavnene er opkaldt efter en svamp, fra arten "Hatsvampe"

vhatjpg  Væbnerhat                rhatjpg  Ridderhat