1

 


Bestyrelse   Bestyrelsesmøder   Generalforsamling   Vedtægter   Nye grundejere   Snerydning   Opslagstavle

Velkommen

Velkommen til grundejerforeningen Viben. Vi er en lille grundejerforening med 181 medlemmer i Tornbjerg ved Odense.

Seneste nyt...

 

Generalforsamling 28.02.2017

Referat fra seneste generalforsamling

Øvrigt nyt

Referat af det seneste bestyrelsesmøde 26.01.16 se her

Betaling for vejbelysning - klage

Svar fra Odense Kommune vedrørende vores klage omkring betaling for vejbelysning se her

INFO TIL GRUNDEJERE

Hegnspligt - levenede hegn -

Ifølge lokalplanen har den enkelte grundejer hegnspligt mod vej, sti, grønne områder og offentlige arelaler.

Hegn skal etableres som levende hegn.

Hegn i nobo skel etableres efter hegnlovens bestemmelser. Levende hegn mod færdselsarealer skal plantes på egen grund og mindst 30cm fra skel.

 

 

 

 

Arkiv...

     
1. februar 2017, mail til Webmaster